Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to krótkoterminowe zobowiązanie zaciągnięte w banku, które ma na celu zapewnienie płynności finansowej firmie. Może być wykorzystany na pokrycie bieżących kosztów działalności, takich jak:

 • Wynagrodzenia pracowników
 • Zobowiązania wobec dostawców
 • Opłaty za media
 • Raty leasingowe

Korzyści z kredytu obrotowego

 • Dostęp do dodatkowych środków finansowych w razie potrzeby.
 • Możliwość regulowania bieżących zobowiązań bez względu na wahania wpływów na rachunek firmowy.
 • Utrzymanie płynności finansowej i stabilnego rozwoju firmy.

Jakie są warunki uzyskania kredytu obrotowego?

Wymagania banków różnią się w zależności od indywidualnej sytuacji firmy, ale zazwyczaj obejmują:

 • Dostarczenie dokumentów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.
 • Wykazanie zdolności kredytowej, czyli udokumentowanie stabilnej sytuacji finansowej firmy i jej zdolności do spłaty zobowiązania.
 • Zabezpieczenie kredytu, np. w postaci hipoteki na nieruchomości.

Jakie są opłaty i prowizje związane z kredytem obrotowy?

Banki pobierają różne opłaty i prowizje za udzielenie kredytu, np.:

 • Prowizja za przygotowanie umowy.
 • Opłata za odsetek od kapitału.
 • Opłata za niewykorzystany limit kredytowy.

Przed zaciągnięciem kredytu warto dokładnie porównać oferty różnych banków, aby wybrać tę najkorzystniejszą.

Pamiętaj, że zaciągnięcie kredytu obrotowego to zobowiązanie, które wiąże się z koniecznością jego spłaty. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z doradcą finansowym, aby wybrać produkt najlepiej dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

Zostaw nam wiadomość

Administratorem Państwa danych osobowych jest Silesia Capital ul. 1 Maja 2, 41-100 Siemianowice Śląskie woj. śląskie. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub drogą elektroniczną pod adresem kontakt@silesiacapital.pl
Na wiadomości odpowiadamy w ciągu 24 godzin.